Prisoversigt: Så meget koster en permanent opholdstilladelse i EU-landene, for personer uden EU-statsborgerskab

Som EU-statsborgere, tager vi ofte for givet, de mange omkostninger der er ved at flytte til et andet EU-land, for at bo og arbejde. Dette skyldes at vi har fri bevægelighed, som sikrer at vi ikke behøver at skulle betale de dyre gebyrer for en permanent opholdstilladelse, under samme vilkår som borgere uden for EU og Schengen-landene.


Mange mennesker fra hele verden vælger at tilflytte til Europa og bo her permanent. Ifølge Danmarks statistik (side 13), har Danmark totalt samlet 540.503 indvandrere til og med 2016.

Men hvad koster det at få en permanent opholdstilladelse i de forskellige EU-lande?

Spareportalen CupoNation har undersøgt de forskellige priser og har fundet frem til en stor forskel blandt gebyrerne.

Danmark er det land med den dyreste pris på 5.760 kr. Det land i Europa med den billigste opholdstilladelse er Ungarn, hvor man kun skal betale 242,04 kr. Det land med den dyreste opholdstilladelse er Storbritannien, hvor prisen er 9.961,04 kr.

Prisniveauet hos vores skandinaviske naboer, Sverige og Norge, ligger hhv. på 746,42 kr. (Sverige) og 1.654,36 kr. (Norge). Dette prisniveau ligger dog langt under, hvad borgere uden for EU, skal betale for en permanent opholdstilladelse i Danmark.

Det skal dog også nævnes at kriterierne for at kunne opnå en permanent opholdstilladelse, varierer for hvert land. Kriterierne kunne f. eks. være at man skal have boet og arbejdet et bestemt stykke tid, have modtaget et bestemt antal timers sprogkursus, eller have en privat formue på en bestemt størrelse.

Fakta:


I Danmark er betingelserne for at kunne få en permanent opholdstilladelse således:


  • Man skal fortsat opfylde betingelserne for den opholdstilladelse, man har.

  • Man skal være fyldt 18 år.

  • Man skal have boet lovligt i Danmark i mindst 8 år. Hvis man opfylder alle 4 supplerende betingelser (se nedenfor), skal man dog kun have boet lovligt i Danmark i mindst 4 år.

  • Man må ikke have begået visse typer af kriminalitet.

  • Man må ikke have forfalden gæld til det offentlige, medmindre der er givet henstand.

  • Man må ikke have modtaget offentlig hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven inden for de sidste 4 år.

  • Man skal have accepteret en erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund.

  • Man skal have bestået Prøve i Dansk 2 eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau.

  • Man skal have været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 3 år og 6 måneder inden for de sidste 4 år.

  • Man skal fortsat være i arbejde på det tidspunkt, hvor Udlændingestyrelsen træffer afgørelse i sagen.

Kilde: Udlændingestyrelsen

Storbritannien - Brexit


Om hvorvidt Storbritannien bliver forhandlet ind i Schengen, ligesom f.eks. Island, Norge, og Schweiz, er på nuværende tidspunkt svært at vurdere. Men hvis Storbritannien skulle adskille sig fra EU fuldstændigt, så kan disse beløb blive en sur virkelighed for de britiske statsborgere, som vil prøve lykken i et andet EU-land.

 

Omvendt ville en permanent opholdstilladelse i Storbritannien skulle betales af de danskere eller andre EU-borgere, som ønsker at slå sig permanent ned i Storbritannien.

 
 

For spørgsmål, kommentarer eller andet:

Jeppe Peter Jepsen
Digital Marketing Manager, Danmark
jeppe.jepsen@cuponation.dk